AKTUALNE SKŁADKI ZUS

Składki za miesiące styczeń – grudzień 2020 r.

Rodzaj ubezpieczenia/funduszuEmerytalneRentoweWypadkoweChoroboweFP i FSZdrowotne
Podstawa wymiaru3 136,20 zł4 026,01 zł
Wysokość składki w %19,51%8%1,67%2,45%2,45%9%
Kwota składki612,19 zł250,90 zł52,37 zł76,84 zł76,84 zł362,34 zł
Suma składek do zapłaty1 431,48 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego1 354,64 zł

SKALA PODATKOWA

Skala podatkowa w 2020 r.

Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
Ponad
do
85 582 zł17%minus kwota zmniejszająca podatek
85 582 zł14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Podstawa odliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczona w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
Ponaddo
8 000 zł1360 zł
8 000 zł13 0001 360 zł – [834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł ) : 5 000 zł]
13 000 zł85 528 zł525,12 zł
85 528 zł127 000 zł525,12 zł – [525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł]
127 000 złbrak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatkuKwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie obliczenia zaliczek na podatek
Ponad do
85.582 zł525,12 zł
85.582 złbrak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.).

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczejMiesięcznie250 zł
Rocznienie więcej niż
3 000 zł
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczejz każdego z tych stosunków 250 złłącznie nie więcej niż
4 500 zł
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkęMiesięcznie300 zł
Roczniełącznie nie więcej niż
3 600 zł
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkęz każdego z tych stosunków 300 złłącznie nie więcej niż
5 400 zł

LIMITY

Ważne limity na 2020 r.

LIMIT NA 2020r.LIMIT W EUROKWOTA W ZŁOTYCH
Status małego podatnika CIT, PIT2 000 0008 747 000
Status małego podatnika VAT1 200 0005 248 000
Status małego pośrednika VAT45 000197 000
Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis50 000219 000
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i osób fizycznych oraz partnerskie)2 000 000 8 746 000
Możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych250 0001 093 350
Kwartalne wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych25 000109 335
*] Według średniego kursu euro ogłoszonego na 1.10.2019 (4,3734 zł, tabela nr 190/A/NBP/2019).

* Według średniego kursu euro ogłoszonego na 1.10.2019 (4,3734 zł, tabela nr 190/A/NBP/2019).