AKTUALNE SKŁADKI ZUS

Składki za miesiące styczeń – grudzień 2021 r.

Rodzaj ubezpieczenia/funduszuEmerytalneRentoweWypadkoweChoroboweFP i FSZdrowotne
Podstawa wymiaru3 155,40 zł4 242,38 zł
Wysokość składki w %19,52%8%1,67%2,45%2,45%9%
Kwota składki615,93 zł252,43 zł52,70 zł77,31 zł77,31 zł381,81 zł
Suma składek do zapłaty1 457,49 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego1 380,18 zł

SKALA PODATKOWA

Skala podatkowa w 2021 r.

Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
Ponad
do
85 582 zł17%minus kwota zmniejszająca podatek
85 582 zł14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Podstawa odliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczona w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
Ponaddo
8 000 zł1360 zł
8 000 zł13 0001 360 zł – [834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł ) : 5 000 zł]
13 000 zł85 528 zł525,12 zł
85 528 zł127 000 zł525,12 zł – [525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł]
127 000 złbrak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatkuKwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie obliczenia zaliczek na podatek
Ponad do
85.582 zł525,12 zł
85.582 złbrak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.).

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczejMiesięcznie250 zł
Rocznienie więcej niż
3 000 zł
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczejz każdego z tych stosunków 250 złłącznie nie więcej niż
4 500 zł
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkęMiesięcznie300 zł
Roczniełącznie nie więcej niż
3 600 zł
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkęz każdego z tych stosunków 300 złłącznie nie więcej niż
5 400 zł

LIMITY

Ważne limity na 2021 r.

LIMIT NA 2021r.LIMIT W EUROKWOTA W ZŁOTYCH
Status małego podatnika CIT, PIT2 000 0009 031 000
Status małego podatnika VAT1 200 0005 418 000
Status małego pośrednika VAT45 000203 000
Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis50 000226 000
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i osób fizycznych oraz partnerskie)2 000 000 9 030 600
Możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych2 000 000 9 030 600
Kwartalne wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych200 000903 060
*] Według średniego kursu euro ogłoszonego na 1.10.2020(4,5153 zł, tabela nr 192/A/NBP/2020).

* Według średniego kursu euro ogłoszonego na 1.10.2019 (4,3734 zł, tabela nr 190/A/NBP/2019).